14947607_1676425619336608_1455528623344481234_n

Welkom bij Vogelvrienden Doesburg

info@vogelvriendendoesburg.nl

1234567890

Edelweiszstraat 27 6982 DC Doesburg

Welkom bij De Vogel Vrienden Doesburg

Welkom op de website van Vogel Vrienden Doesburg. De vereniging is opgericht op 29 november 1959 en heeft ongeveer 75 leden.

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers (NBVV), die het maandblad “Onze Vogels” uitgeeft. De vereniging legt zich toe op het bevorderen van de vogelliefhebberij. De vereniging houdt zich voornamelijk bezig met in het bijzonder het houden, verzorgen en het kweken van Kanaries, Tropen, Kromsnavels, Europese Cultuurvogels en Bastaarden. Dit doel moet bereikt worden door een doelmatige voorlichting te geven aan haar leden op verschillende manieren.

Als eerste noemen wij de 2 jaarlijkse terugkerende ledenbijeenkomst die gehouden wordt in Drempt bij Tuincentrum Bloemendaal Rijksweg 14 , 6996 AC Drempt. Op deze avonden worden sprekers uitgenodigd die lezingen verzorgen over diverse onderwerpen die verband houden met de vogelsport. Ook het wel en wee van de vereniging komt op deze bijeenkomsten ruimschoots aan de orde. Alle leden van de Vogelvereniging die bij de bond zijn aangesloten ontvangen kosteloos het blad “Onze Vogels ” van de bond.

Heeft u interesse? Kom eens langs op een van de volgende contactavonden. U bent van harte welkom. Het bestuur.

Onze vereniging heeft in totaal :

0
Aantal leden 2022
0
Kwekers
0
wedstrijd kwekers
0
Totaal aantal vogels

Eren galerij

FAQ

Belangrijken vragen

Heeft u toch nog vragen

Mail dan naar ons

    Haanappel bokaal

    Gewonnen door:

    Hier onder staan de grote prijs winnaars van onze tentoonstelingen

    Volièrevogels